Maria s'Heeren

                                                                                              Maria s'Heeren  1884-1902     
                                                                                                                                      
                                   Maria s' Heeren was  " bruid van Koning Winter" in de lichtstoet te Antwerpen, 15 augustus 1902.  Deze werden georganiseerd vanaf 1890.
                                             

     

                                                       Het feest van de Hemelvaart van Onze-Lieve-Vrouw, de patroonheilige van de Stad Antwerpen.                                             
De praalwagen van 1902 stelde een Noords ijskasteel voor en droeg de naam "Fantazij op de Winter". Hij was opgemaakt uit gaas en belegd met doeken en watten. Het geheel werd langs de onderkant verlicht met benzinelampen, de bovenzijde was voorzien van elektrische verlichting, olielampjes en kaarsen. Een tiental kinderen strooide papieren sneeuwvlokjes vanaf de wagen. Maria vertolkte de rol van de bruid van Koning Winter. Gracieus troonde zij hoog op de wagen, zes meter boven de grond. Uit veiligheidsoverwegingen was zij vastgesnoerd op haar troon. Zij had een schaar bij om de gordels, ingeval van nood, door te knippen. Op de Sint-Kathelijnevest stopte de stoet en vatte de praalwagen plots vuur. 
 

 

             De afgebrande praalwagen

             de Praalwagen

Omstanders konden iedereen bevrijden maar met Maria lukte dit niet, zij kon zich onmogelijk losmaken. Zij overleed de volgende dag in het Sint-Elisabethziekenhuis. Het meisje gold als een symbool van onschuld en werd op 18 augustus door duizenden Antwerpenaars als een martelares ten grave gedragen. Het stadsbestuur en de maatschappijen die aan de optocht meededen zorgden ervoor dat de naaister, die uit een kroostrijk gezin kwam, een vorstelijke uitvaart kreeg. Langs het hele traject van het Sint-Elisabethziekenhuis naar de Kielbegraafplaats stonden die namiddag rouwende Antwerpenaars. Mensen klommen in bomen, lantaarnpalen en op rijtuigen. Op weg naar het Justitiepaleis werd de lijkkist gevolgd door de SneeuwfeeŽn die samen met Maria het drama hadden beleefd. Eminente personen droegen de hoeken van het baarkleed. Tot laat in de avond legde men bloemen op haar graf.

                     Het grafmonument van Maria s'Heeren

                   het graf  van Maria. 

Twee jaar na Maria's overlijden had men genoeg geld ingezameld voor een waardig gedenkteken, dat besteld werd bij de beste steenhouwer Cl. Jonckheer fils. 

                   

De engel boven op het monument duidt op het jonge leven dat plotseling werd weggerukt. Op Maria's graf plaatste men geen muze of verpersoonlijking van de stad, omdat ze niet wordt herdacht om wat ze realiseerde, maar om wat haar is overkomen.

                          Het meer dan 105 jaar oude prentje van Maria      

                        het prentje van Maria

                    

                                 
                                                         
                                                                                
 Met  dank aan ;                                                    
Jacques Buermans, Hoboken-Antwerpen.(B) 
 

 

  © bidprentjesbank