De naam "bidprentjesbank", alle foto's - illustraties - teksten op deze site zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden bewerkt, gekopieerd, gepubliceerd of gedistribueerd, in welke vorm dan ook, alle foto's zijn eigendom van de bidprentjesbank, tenzij anders is vermeld. Bij misbruik zullen strafrechtelijke stappen worden ondernomen.

Zoveel mogelijk is getracht de rechten van de foto's en teksten van derden, te achterhalen. Mochten personen of instanties van mening zijn dat hun rechten niet zijn gerespecteerd, dan kunnen zij daarover contact opnemen met de webmaster.

Deze site is opgezet zonder enig winstoogmerk of andere commerciŽle doelstelling, u treft dan ook geen advertenties of andere reclame uitingen aan.

Hoewel de bidprentjesbank aan de samenstelling uiterste zorg heeft besteed kunnen aan de inhoud geen rechten worden ontleend. Wanneer u fouten of onvolledigheden constateert, dan verzoek ik u om de bidprentjesbank hiervan op de hoogte te stellen, zodat deze kunnen worden hersteld, de bidprentjesbank dankt u bij voorbaat voor uw oplettendheid en behulpzaamheid .

Mocht u, om wat voor reden dan ook, aanstoot nemen aan de aanwezigheid van een bepaalde gegevens  in deze databank, maak dan uw wensen in deze kenbaar aan de webmaster, hij zal het verwijderen daarvan serieus in overweging nemen.

Voor alle vragen op of aanmerkingen omtrent de website, kunt u mailen met de webmaster

webmaster@bidprentjesbank.nl

 

 © bidprentjesbank