origineel foto prentje uit 1900    tekst prentje Marietje Kessels

      Moordzaak Marietje Kessels uit Tilburg

                   De moord op Marietje Kessels in de Noordhoekkerk, heeft destijds grote opschudding gewekt.

                        De Noordhoekkerk

                                                                                                                                                                    Noordhoekkerk. (foto boek - Moordhoek)

 

De 12-jarige fabrikantendochter Marietje Kessels was in augustus 1900 op weg naar haar pianoles even bij de Noordhoekkerk langs gegaan om voor haar moeder een pakje af te leveren bij de pastoor. Zij werd nooit meer levend gezien.

Drie dagen later werd haar lijk gevonden in de gewelven van de kerk in de wijk Noordhoek. Het was duidelijk dat de moordenaar zich ook seksueel vergrepen had aan het meisje. Bij het onderzoek concentreerde de politie zich op twee verdachten, een schilder die in de kerk werkzaam was geweest, en de koster. Men kwam spoedig tot de conclusie dat geen van beiden de moord kon hebben begaan.

Tegen een derde potentiële verdachte, de pastoor George van Zinnicq Bergmann, werd echter in het geheel geen onderzoek ingesteld. De Tilburgse notabelen waren kennelijk van mening dat een pastoor boven elke verdenking staat als het om een zo crapuleuse misdaad gaat. Veel mensen hadden daarover echter een andere mening, vooral in socialistische en antiklerikale kringen. Daar deden al spoedig geruchten en spotliedjes de ronde volgens welke de schuld van de pastoor een vaststaand feit was.

De opvatting dat de pastoor de dader was wordt ook aangehangen door de publicist Ed Schilders die in 1988 een boek aan deze moordzaak wijdde met de titel  ; Moordhoek - De moord op Marietje Kessels in een katholieke kerk.

Nadat de politie destijds verzuimd heeft een belangrijk spoor na te gaan, is het ongeveer een eeuw na dato natuurlijk onmogelijk met zekerheid vast te stellen wie de werkelijke dader is geweest.

                                                         

tekst boven ; Wikipedia - de Vrije Encyclopedie.      

  

    Ingang van de Begraafplaats te Tilburg

        Ingang Begraafplaats t' Heike - Bredaseweg te Tilburg, waar Marietje begraven is.(foto omstreeks 1892)

      

 

                                                                                                                                                                                            Het grafmonument van Marietje Het graf van Marietje Kessels, waar zij samen met haar familie rust.

 

   

  

            

                                                                                                                                                               Foto ; Familie Meesters.                                                               

                                                                 Met dank aan Vera van Daalen - Mannaers, voor het schenken van deze prentjes.                                                                   

                                    

 

                                                                   

Hier onder het bidprentje van Pastoor Mgr.Dr.G.W.J.M.van Zinniq Bergmann.

                                                                                                                   Origineel foto prentje uit 1910                  .      
                                                                                                                                                       
 

Wilt u meer weten over de Familie van Marietje Kessels ? Klik dan op Next.

               Het boek "De Moordhoek".

    
                                  
                                                                                                                         Méér weten over het boek "Moordhoek" ?      klik dan op het boek hier boven.
                                                          
                                                        

© bidprentjesbank