Pater Karel Houben heilig verklaart op 3 juni 2007

Borstbeeld in de tuin van zijn geboortehuis

Johannes Andreas Houben werd op 11 december 1821 te Munstergeleen geboren als vierde kind in het molenaarsgezin Houben-Luyten.

Hij bezocht tien jaar het college van Kallen te Sittard. Het studeren viel hem zwaar, maar hij bleef volhouden.                                                       

Op 5 november 1845 meldde Andreas Houben zich bij het klooster van de passionisten in Ere (B). Hij nam de naam aan 'Karel van Sint-Andries'. Op 21 december 1850 werd Karel van Sint-Andries tot priester gewijd. Twee jaar verbleef hij nog in BelgiŽ, toen werd hij naar Engeland uitgezonden. 

 

In 1857 werd Karel Houben overgeplaatst naar het pas gestichte klooster 'Mount Argus' te Dublin. De passionisten zetten zich in voor de allerarmsten en predikten het katholicisme in de verarmde wijken van de stad. Pater Karel troostte armen en zieken.  

De zieken maakten melding van zijn gave van genezing. Soms kwamen honderden mensen per dag naar hem toe om gezegend te worden. pater Karel Houben kreeg er de bijnaam 'de man met de zegenende handen' door.   Op 5 januari 1893 stierf  Karel Houben. Duizenden Ieren trokken naar Mount Argus om Karel de laatste eer te bewijzen en hem aan te raken. Zijn graf op het kerkhof der passionisten werd direct een bedevaartplaats. Het graf werd met een zware betonnen plaat bedekt omdat er aarde als relikwie werd meegenomen. Sedert 1949 ligt pater Karel Houben begraven in de kloosterkerk van Mount Argus waar tienduizenden jaarlijks hem vereren.
Tijdens zijn leven werd hij reeds als een heilige beschouwd. Ook na zijn dood bleven gelovigen zijn graf bezoeken.

 

Het geboortehuis van Karel Houben, een watermolen met woonhuis, ligt langs de Geleenbeek aan de rand van de dorpskern van Munstergeleen. (Gemeente Sittard - Geleen) 

Gevelsteen van het geboortehuis

In de molen zijn twee kapellen ingericht: de 'kleine' en de 'grote' kapel. De kleine kapel is in 1935 ingericht in de zogenaamde geboortekamer van Karel.                                 

gedeelte interieur van de kapel

De grote kapel is toegewijd aan Maria Koningin van Munstergeleen en sedert 1954, na restauratie door architect P.A. Schols, in gebruik. Omdat pater Karel toen nog niet zalig verklaard was, mocht men de kapel niet naar hem noemen. In de volksmond werd zij echter al snel de 'Pater Karelkapel' genoemd. Na de zaligverklaring van pater Karel in 1988 bleef de kapel toegewijd aan O.L. Vrouw. De grote kapel is ingericht in de voormalige schuur van de molen. Omdat de molen een beschermd rijksmonument is, mag er niets aan veranderd worden.

Het erf van zijn geboortehuis

In 1997 bedroeg het aantal bezoekers, die meestal individueel of in kleine groepjes komen, circa 20.000. Er werden 80.000 kaarsen en 6000 noveenkaarsen verkocht. Duidelijke pieken waren de geboorte- en sterfdatum van de zalige en de biddag. De bedevaarders komen hoofdzakelijk uit Zuid-Limburg, de rest van Nederland en het Duitse en Belgische grensgebied.  Sinds bekend werd dat paus Benedictus XVI  pater Karel Houben op 3 juni 2007  heilig zal verklaren, is het aantal bezoekers aan diens geboortehuis in Munstergeleen verdrievoudigd. 

Hier boven het prentje van pater Karel

Bedevaart naar Rome - heilig verklaring.(3 juni 2007)
De bedevaart naar Rome werdt georganiseerd door de Organisatie Limburgse Bedevaarten (OLB) in Maastricht. Uit Limburg waren  ongeveer zeshonderd gelovigen naar Rome gereisd om de plechtigheid bij te wonen. Ook Dolf Dormans was  in Rome. De heiligverklaring van de pater werd mogelijk, nadat de paus bewezen had verklaard dat Dormans op Houbens voorspraak van een ongeneeslijke darmkwaal was genezen.

Namens de Nederlandse regering waren bij de heiligverklaring aanwezig,  minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie en staatssecretaris Frans Timmermans van Europese Zaken. Ook kardinaal Ad Simonis, bisschop Frans Wiertz van Roermond en bisschop Jos Punt van Haarlem waren op het Sint Pietersplein aanwezig.

© bidprentjesbank      Tekst ;  van Antoine Jacobs