Zij vielen voor het zwarte goud, in een der Limburgse Mijnen
 

Koempel Sjeng aan de Geraniumstraat

                             

 

      " Koempel Sjeng "

Dit monument is onthuld op 4 december 2000 door Sjeng Ronckaerts,

(1916-2006)

waar het ook naar genoemd is, Sjeng heeft zich ingespannen om dit monument op Lindenheuvel te krijgen, dit ter nagedachtenis, aan alle oud Mijnwerkers

                

 Klik op de alfabetknop van uw keuze voor de namenlijsten van de bidprentjes     ;       "Mijnongevallen"

 

 ABCD           EFGH             IJKL            MNOP         QRST       UVWXYZ
 
                 
Voor alle namen van Nederlandse Steenkoolmijnenen en foto's van monumenten voor verongelukte Mijnwerkers ;  KLIK op NEXT

 

 
  bidprentjesbank